Informace o oboru

Magisterské navazující studium oboru Manažerská informatika (MI) studijního programu Systémové inženýrství a informatika je koncipováno jako čtyřsemestrové studium kreditního typu; standardní délka studia jsou dva roky. Podmínkou přijetí na tento studijní program je absolvování odpovídajícího bakalářského vzdělání a úspěšné absolvování přijímacího řízení (bližší informace na www.ef.tul.cz).

Studenti absolvují povinný teoretický základ, spojený s oborem MI jak v oblasti informatických disciplín, tak i ekonomie a managementu. Tři rozsáhlé skupiny volitelných předmětů umožňují studentům vysoký stupeň autoprofilace dle zájmu a zaměření diplomové práce. Úspěšným ukončením magisterského studijního programu MI, složením státní závěrečné zkoušky a po obhajobě diplomové práce získává absolvent titul inženýr – Ing.

Studium

Magisterský studijní obor Manažerská informatika umožňuje studentům co nejefektivnější skloubení poznatků z oblastí ekonomických věd (včetně aplikované statistiky, matematiky a vybraných partií managementu), ze systémových věd a z oborů souvisejících s problematikou informačních systémů a informačních technologií (s důrazem na datové komunikace a multimédia). Svojí koncepcí studijní obor využívá a zúročuje výhody Technické univerzity v Liberci s více než šedesátiletou tradicí technických oborů a širokou spoluprací s podnikovým prostředím.

Uplatnění studentů

Záměrem magisterského studia oboru Manažerská informatika je vzdělávat studenty, kteří po nástupu do zaměstnání dokáží naprosto přirozeně jednou podnikové informační systémy vyvíjet, jindy o ně pečovat, projektovat je a implementovat. Absolventi, kteří po určitém čase převezmou vedoucí funkce v projektech na linii informatiky nebo v ekonomických oborech, jsou schopni využívat rozsáhlou škálu poznatků z oblastí informatických i ekonomických věd a jejich praktických aplikací.